Attester

 • Mulighedserklæring …………………………………………..500 kr. (inkl.moms)
 • Sundhedsforsikring…………………………………………….500 kr. (inkl.moms)
 • Rejseafbestilling…………………………………………………500 kr. (inkl.moms)
 • Kørekortsattest <75 år………………………………………..500 kr. (inkl.moms)
 • Kørekortsattest > 75 år……………………………………….500 kr. (inkl.moms)
 • Lægeerklæring vedr.værgemål……………………………1250 kr. (inkl.moms)
 • Parkeringsskilt, Invaliditet…………………………………..225 kr. (inkl.moms)
 • Adoptionsattest…………………………………………………1250 kr. (inkl.moms)
 • Lovlig forfald for retten……………………………………….500 kr. (inkl.moms)
 • Frihåndsattest…………………………………………………….500 kr. (inkl.moms)
 • Dansk Indfødsret-attest………………………………………1250 kr. (inkl.moms)
 • Rådighedsattest,A-kasse(AR275/276)…………………..590 kr. (inkl.moms)
 • Studieophold Udland…………………………………………1500 kr. (inkl.moms) + evt.ekstra undersøgelser
 • Pillepas………………………………………………………………100 kr.
 • Fravær fra Idræt………………………………………………….250 kr.
 • Eksamen-sygemelding…………………………………………250 kr.
 • Medicingivnings-attest, institution……………………… 200 kr.

 

 

Forsikrings attester (alle ekskl. moms)

 • FP 220………………………………………………………………298 kr.
 • FP 300………………………………………………………………769 kr.
 • FP 350……………………………………………………………..1012 kr.
 • FP 360……………………………………………………………..1012 kr.
 • FP 401……………………………………………………………..1012 kr.
 • FP 410………………………………………………………………449 kr.
 • FP 420………………………………………………………………996 kr.
 • FP 430………………………………………………………………996 kr.
 • FP 440………………………………………………………………996 kr.
 • FP 450………………………………………………………………996 kr.
 • FP 460………………………………………………………………996 kr.
 • FP 470………………………………………………………………996 kr.
 • FP 480………………………………………………………………996 kr.
 • FP 490………………………………………………………………996 kr.
 • FP 500……………………………………………………………..1407 kr.
 • FP 510………………………………………………………………1407 kr.