Receptfornyelse

Ved behov for receptfornyelse af fast medicin opfordres i til at benytte e-portalen fremfor telefonisk henvendelse. I fald man vælger at ringe alene med det formål at forny fast medicin skal dette gøres via sekretæren fra kl. 9.00-12.00 fremfor i lægernes telefontid fra kl. 8-9. Ved bestilling af ikke-fast medicin skal der ringes i lægernes telefontid fra kl. 8-9.

OBS: I nogle tilfælde vil man ved forsøg på at forny medicin på e-portalen få beskeden, at dette ikke kan foregå før en dato langt fremme i tiden. Det kan skyldes at lægen har lavet en recept, der kan indløses flere gange.

Er man i tvivl om der allerede ligger en åben recept på et givent præparat kan man logge ind med NemID på www.sundhed.dk  hvor det under ’Medicinkortet → Recepter → Åbne recepter’ vil fremgå, inklusive om der er tale om en flergangsrecept, og hvor langt interval der er mellem udleveringerne.